Politiker i Forshaga kommun

Nämnder (11 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnd
Lärande och arbetsnämnd
Miljö- och byggnämnd gemensam för Forshaga o Munkfors kommuner
Miljö- och byggnadsnämndens au för Munkfors och Forshaga kommuner
Vård- och omsorgsnämnd
Överförmyndarnämnd, gemensam
Valberedning
Valnämnd